Sanace a hydroizolace 2019-09-18T14:17:11+02:00

Sanace a hydroizolace

Společnost MATTEO se sanacemi zabývá téměř od počátku svého vzniku. Nejdříve to byly jen injektáže proti zemní vlhkosti, ale brzy se sanace rozšířili na široké spektrum sanačních prací a aplikací výrobků stavební chemie.

Nicméně problematika vlhkosti a poruch všech druhů hydroizolačních systémů zůstává hlavní oblastí střediska sanačních prací společnosti. Snahou našich techniků je řešit tuto problematiku v širších souvislostech, od posouzení současného stavu, návrhu řešení až po realizaci sanace.

Další související specializací firmy jsou sanace poruch stavebních konstrukcí. Všechny tyto práce jsou převážně prováděny injektážemi polyuretanovými a epoxidovými pryskyřicemi nebo metakrylátovými gely, specielními rychletuhnoucími materiály a dalšími výrobky stavební chemie.

V neposlední řadě se naše sanační středisko zabývá sanacemi povrchů stavebních konstrukcí. Jedná o různé reprofilace a vysprávky ale do této oblasti patří i nástřiky nových povrchových vrstev ať už přikotvené a vyztužené, či nikoli. Zde se jedná např. o jezy, čistírny odpadních vod, jímky a podobně.

Další specializací firmy je použití mikrocementů a polyuretanových pryskyřic pro kotvení, utěsnění, zpevnění, plnění a sanaci narušeného zdiva a poruch zděných i betonových konstrukcí ale i zemních těles a provádění mikropilot. Do této oblasti spadají především mosty, opěrné zdi, plavební komory, zpevňování zemních těles, zvyšování únosnosti základové spáry apod..

MOTO: Zákazník pouze definuje problém a na nás je, abychom našli to nejlepší řešení vycházející ze zkušeností a dokonalé znalosti vlastností a technických parametrů používaných materiálů a postupů.

Na ukázky z realizovaných staveb se můžete podívat níže.