Historie 2019-08-13T09:55:33+02:00

Historie

Stavební společnost MATTEO s.r.o., byla založena v srpnu 1992 Ing. Radovanem Matznerem a Ing. Karlem Matznerem.

Od svého vzniku

Od svého vzniku se tato společnost specializuje především na náročnější adaptace a rekonstrukce občanských, bytových a průmyslových stavebních objektů a na výstavbu rodinných domů.

Vybavenost firmy

Firma je vybavena technikou na kotvení a injektáže hornin a stavebních konstrukcí. Problematikou vlhkosti staveb se firma zabývá v širších souvislostech od posouzení současného stavu, návrhu řešení až po realizaci sanace.

Společnost MATTEO v současné době zaměstnává 57 profesních pracovníků převážně v oboru HSV (z toho je 15 THP) (rok 2012 – 66/16; rok 2002 63/13; rok 1999 – 35/13) a jako hlavní dodavatel díla zajišťuje dodávku díla kompletně „na klíč“ včetně všech řemesel a dodávek. U subdodávek firma spolupracuje se subdodavateli dlouhodobě ověřenými co do kvality, tak i dodržení termínů dodávky.

Kvalitu naší práce vyjadřuje nejen rok od roku se zvyšující obrat firmy, ale i opakovaně se vracející klienti.