Zpracovna ryb a uzenin Tábor 2020-11-19T11:27:30+01:00

Project Description

Zpracovna ryb a uzenin Tábor

Lokace projektu:

Zobrazit projekt na mapě.

MAPA

Popis projektu:

Rekonstrukce stávající výrobny byla vyvolána především splněním vyšších požadavků hygienických norem EU ale i požadavku investora na rozšíření provozu.
Veškeré vnitřní konstrukce byly provedeny z PUR panelů. Všechny povrchy musely být provedeny jako omyvatelné. Proto byly stávající obvodové zdi zčásti obloženy keramickým obkladem a zčásti PUR panely. Stejně tak musely být provedeny jako omyvatelné i podhledy. V prostorách chladíren, mrazíren a šokových boxů byla navíc zesílena tepelná izolace podhledů stěn i podlah. Stávající nevyhovující podlaha byla nahražena průmyslovou podlahou z drátkobetonu s povrchovou úpravou „stěrkou MONILE“ tl. 10 mm. Veškeré výplně otvorů byly provedeny v plastu.
Dispozice objektu umožňuje komplet zpracování masa přes příjem s plocháčovou dráhou, mrazící a chladící boxy, bourárnu, výrobnu uzenin, varnu, udírnu až do vlastní prodejny. Vstupní a výstupní místa do objektu jsou opatřena pryžovými límci proti hmyzu s pomocnou PUR konstrukcí.
Teploty v jednotlivých místnostech jsou zaznamenávány registrem teplot s výstupem v kanceláři vedoucího a jsou podkladem pro dílčí kontroly veterinární správy.

Základní údaje o projektu:

Objednatel: Rybářství tábor
Realizace: 09/2003 – 02/2004
Rozpočtové náklady: 12 mil. Kč
Místo stavby: Tábor

Fotografie

Detaily projektu

Kategorie: