Spřažení štětovnicových stěn pomocí zavrtávaných CKT tyčí 2020-11-19T11:24:00+01:00

Project Description

Spřažení štětovnicových stěn pomocí zavrtávaných CKT tyčí

Popis projektu:

V březnu letošního roku jsme měli možnost provádět zajímavou realizaci s použitím CKT tyčí na akci Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. Práce na zakázce začala spoluprací s techniky společnosti Vodohospodářské stavby na návrhu technického řešení. Šlo o to, zajistit spřažení štětovnicových stěn předepnutými tyčemi.

V pokračování optimalizace tratě České Budějovice – Praha dochází na příjezdové části k Budějovickému hlavnímu nádraží, ke kompletní opravě stávajících mostů a vybudování dalších nových přemostění. Aby bylo zajištěno alespoň dočasně zpomalené spojení a nebyla trvalá výluka na trati, bylo projektantem navrhnuto dočasné stabilizování pojížděné koleje.

Návrh spočíval v osazení štětovnic a spřažení ve dvou výškových úrovních (obr. 1). V první etapě byly společností Vodohospodářské stavby zapuštěny štětovnice a částečně odebráno kolejové lože pod zrušenou kolejí. Do připravených otvorů geodeticky zaměřených, byla nejprve dle projektu navrtána horní řada kotev. Problém byl v tom, že bylo nutno vrtat pod projektem přesně daným úhlem a na druhé straně se „trefit“ do připraveného otvoru v protější štětovnicové stěně (viz. obr. 2 až 4). Při vytahování vrtného soutyčí byly již zatahovány CKT tyče pro spřežení stěn. Na připravenou řadu (obr. 5) byly navěšeny ocelové profily „HEB“ a kotvy napnuty na 240 kN (obr. 6 a 7). Po dokončení první řady byla úroveň snížena o další tři metry a stejným způsobem probíhala řada druhá včetně napnutí (obr. 8 a 9).

Stejným způsobem byl proveden i druhý most. Provádění obou mostů najednou navíc umožnilo provádět práce téměř bez přestávky.

Základní údaje o projektu:

Zakázka: Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I
Termín realizace: březen 2012
Investor: Vodohospodářské stavby ČB s.r.o.
Hlavní investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhodnocení:

Realizace proběhla během týdne a plně vyhověla projektu a splnila časové požadavky a nároky stavby. Použití zavrtávaných tyčí spolu se systémovými spojníky podložkami a maticemi ukázalo jednu z dalších ne úplně typických možností použití této technologie.

Toto technické řešení mimo jiné umožnilo, že po celou dobu mohli prováděné práce sledovat i cestující z projíždějících vlaků (obr. 10 a 11).

Technická specifikace:

Délka jednotlivých soutyčí: 13,03 v horní resp. 12,64 v dolní řadě
Celkem zataženo: 725 metrů soutyčí
Zatížení tyčí: Vodohospodářské stavby ČB s.r.o.
Doba provádění prací: 5 pracovních dní
Výška zajištěné stěny: 8,165 metrů

Fotografie

Detaily projektu