Sanace vodojemu Želivka 2021-03-17T12:22:54+01:00

Project Description

Sanace vodojemu Želivka

Lokace projektu:

Zobrazit projekt na mapě.

MAPA

Popis projektu:

Úpravna vody Želivka je vodárenský komplex budov a technologických zařízení, které slouží k úpravě surové vody z vodního zdroje Želivka – vodní nádrže Švihov. Vodárenský komplex zahrnuje čerpací stanici surové vody, úpravny vody a štolový přivaděč pitné vody. Upravená voda je čerpána do regulačního vodojemu a následně gravitačním tunelem Želivka dopravena do hlavního vodojemu Jesenice u Vestce, odkud je vodovodními řady rozváděná po Praze.

Naše práce spočívala v sanaci vodojemu prací vody. Objekt vodojemu prací vody má vnitřní rozměry 59 m x 47,2 m. Uvnitř objektu se nachází odtoková část(jímka se schodištěm) a přepadová nápustní část.

V rámci sanačních prací byly plochy vodojemu otryskány vysokotlakým paprskem.Poté byla odhalena degradovaná místa a zkorodovaná výztuž. Po ošetření těchto míst došlo k reprofilaci ploch maltou a tím navrácení původních tvarů prefabrikátů.

Základní údaje o projektu:

Objednatel: Želivská provozní a.s.
Realizace: 07/2020 – 10/2020
Rozpočtové náklady: 6 mil. Kč
Místo stavby: VN Švihov – Úpravna vody Želivka

Fotografie

Detaily projektu